Crisis

Wat te doen bij een crisis?

U kunt in het geval van medische nood contact opnemen met uw huisarts, centrale huisartsenpost (buiten kantooruren) via 010 249 3939 of bij acute nood: 112.

Wilt u liever anonieme, telefonische hulp op afstand, dan kunt u contact opnemen met Sensoor: 0900 0767 of online, via de site: Sensoor.nl

Meer belangrijke telefoonnummers:

  • Politie, geen spoed: 0900-8844

  • Crisis interventie team jeugdhulp: 010-233 00 00

  • VeiligThuis (Huiselijk Geweld en Kindermishandeling): 0800-2000

  • Raad voor de Kinderbescherming Rotterdam: 010-443 11 00

  • Kindertelefoon: 0800-0432 (dagelijks van 14.00-20.00 uur)

  • Informatiepunt Langdurige Zorg en Jeugd: 0800-0126 (voor vragen over veranderingen in de (jeugd)zorg)