Hoe werken we?

Heeft u behoefte aan advies, hulp of concrete zorg? Bel of bezoek dan VraagRaak. Heeft u een eenvoudige vraag? Dan helpen we u meteen. Heeft u een meer ingewikkelde vraag of concrete zorg nodig? Dan maakt een van onze medewerkers een afspraak voor een gesprek bij u thuis. Uw situatie wordt uitgebreid besproken. Daarbij wordt nadrukkelijk bekeken wat uzelf en mensen uit uw omgeving kunnen (gaan) doen. Vervolgens maakt deze medewerker samen met u of uw huishouden een ondersteuningsplan. U krijgt één contactpersoon toegewezen met wie u alles kunt bespreken, zolang u hulp nodig heeft. We streven ernaar binnen twee weken bij u aan tafel te zitten.

De medewerkers van VraagRaak maken natuurlijk ook gebruik van de deskundigheid van diverse andere organisaties. Als er inzet door hulpverleners buiten het wijkteam nodig blijkt te zijn, kan de wijkteammedewerker zorgen voor een verwijzing. VraagRaak werkt nauw samen met onder andere het CJG, Stroomopwaarts, ROGplus, woningcorporaties, scholen, wijkagent en vrijwilligersorganisaties.

ROGplus

VraagRaak werkt nauw samen met ROGplus. Bent u al cliënt van ROGplus, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw ROGplus-consulent.

Privacy

VraagRaak vindt uw privacy erg belangrijk en gaat heel zorgvuldig om met uw gegevens. Dit is ook wettelijk verplicht. We bewaren alleen persoonsgegevens die nodig zijn om u te ondersteunen bij uw hulpvraag. De medewerkers van VraagRaak hebben een geheimhoudingsplicht. Als dat nodig is, werkt VraagRaak samen met organisaties zoals de school of de huisarts.  We vragen uw toestemming wanneer het nodig is om gegevens met anderen uit te wisselen.

Meer informatie over VraagRaak en uw privacy

Kosten

Advies en ondersteuning van VraagRaak is gratis.

Als u specialische hulp nodig heeft, moet u daarvoor in veel gevallen wel een eigen bijdrage betalen. Dit geldt niet voor jeugdhulp. 

Onafhankelijk ondersteuning voor cliënten

Wilt u geholpen worden bij (het voorbereiden van) een gesprek dat u heeft met een medewerker van VraagRaak? U kunt hiervoor gratis cliëntondersteuning krijgen van een medewerker van MEE.

Bel voor meer informatie 088 – 775 20 00 of lees deze folder.

Sociaal Raadslieden in Maassluis