Een gesprek thuis

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, wil VraagRaak een goed beeld hebben van uw situatie en de mogelijke oplossingen voor uw vragen en problemen. Daarom komt een medewerker van VraagRaak bij u thuis voor een gesprek.

Tijdens het gesprek komen alle leefgebieden ter sprake. U vertelt de medewerker welke vragen u heeft, tegen welke problemen u aanloopt en wat u graag veranderd wilt zien of wilt bereiken. Samen bespreekt u dan mogelijke oplossingen. Misschien kunt u (een deel van) het probleem zelf aanpakken, eventueel met hulp van familie, vrienden of buren. Of misschien kunt u een beroep doen op organisaties zoals een vrijwilligerscentrale, mantelzorgorganisatie of een vereniging waarvan u lid bent. Ook kan uit dit gesprek blijken dat u professionele zorg of hulpmiddelen nodig heeft. Na het gesprek moet duidelijk zijn welke vragen en problemen u heeft en op welke manier u ze wilt aanpakken. Als één gesprek niet genoeg is, dan maakt de medewerker van VraagRaak een vervolgafspraak met u.

Wie zijn bij het gesprek aanwezig?

U (of uw gezin) kunt het gesprek zelfstandig voeren met de medewerker van VraagRaak. Maar het is misschien wel zo fijn om er iemand bij te vragen die u of de situatie in uw huishouden goed kent. Dat kan een familielid zijn, een mantelzorger, een goede kennis of een vriend of vriendin. Hij of zij kan u aanvullen en ondersteunen tijdens het gesprek en misschien ook helpen bij het vervolg.

Hoe bereidt u zich voor op het gesprek?

Het is altijd goed om van tevoren zaken op een rijtje te zetten die u tijdens het gesprek aan de orde wilt stellen. Maak, eventueel samen met degene die op uw verzoek bij het gesprek aanwezig is, een lijstje met punten als:

  • Wat gaat goed, wat gaat minder goed?
  • Wat zijn mijn wensen?
  • Waarbij heb ik ondersteuning nodig?
  • Welke mensen in mijn omgeving kunnen helpen?

 

Het ondersteuningsplan

Na het gesprek maakt u samen met de medewerker van VraagRaak uw persoonlijke ondersteuningsplan. Hierin staan de afspraken over hoe en met wie u uw problemen gaat aanpakken. Ook staat beschreven wat u zelf doet, wat mensen in uw omgeving kunnen betekenen, wat u kunt verwachten van VraagRaak en eventueel welke professionele zorg of hulpmiddelen u nodig heeft. Als u akkoord gaat met de inhoud van het plan, dan zet u uw handtekening eronder en wordt dit plan samen met u uitgevoerd. Als het gaat om hulp voor meerdere gezinsleden, dan maakt u met elkaar een plan voor het gezin. Er komt dan voor het hele gezin één plan met één contactpersoon. Het ondersteuningsplan wordt elke drie maanden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Wat gebeurt er na het gesprek?

Als u akkoord bent met het ondersteuningsplan, dan gaat u het stap voor stap uitvoeren. De medewerker van VraagRaak blijft uw aanspreekpunt.