Geweld

Geweld in huiselijke kring. Het komt vaker voor dan veel mensen weten. Dit kan lichamelijk zijn, maar ook psychisch. Of allebei. Ook seksueel misbruik komt veel voor. Slaat uw partner u of de kinderen? Wordt u gedwongen tot seks? Heeft u het idee dat iemand in uw omgeving wordt mishandeld? Blijf er niet mee rondlopen en zoek hulp! Neem contact op met een medewerker van VraagRaak. Of zoek (eerst) zelf naar informatie:

Wilt u mishandeling bespreken, neemt u dan contact op met veiligthuis

Advies op hulp bij geweld: https://www.vooreenveiligthuis.nl/

Wijkagent: 0900-8844

Raad voor de kinderbescherming: https://www.kinderbescherming.nl/

Jeugdbescherming: https://jeugdbeschermingrotterdamrijnmond.nl/ 

Nidos: https://www.nidos.nl/

Centrum seksueel geweld: https://www.centrumseksueelgeweld.nl/csg-rotterdam/

Slachtofferhulp: https://www.slachtofferhulp.nl/gebeurtenissen/huiselijk-geweld/