Mantelzorg

Hulp en ondersteuning voor mantelzorgers

Zorgt u voor een chronisch ziek familielid? Biedt u regelmatig hulp aan een vriend(in) of buur die het zonder u niet redt in zijn of haar huishouden? Dan bent u mantelzorger.

Nederland telt 4 miljoen mantelzorgers. Zij hebben het soms erg moeilijk. De zorg voor een ander heeft vaak invloed op hun leven. Veel mantelzorgers hebben -naast de zorg voor een ander- een baan. Er zijn zelfs jongere mantelzorgers die nog op school zitten.

Maakt u zich zorgen of u dit wel volhoudt? Of kent u iemand voor wie het mantelzorgen zwaar is? Wilt u weten welke voorzieningen er zijn om mantelzorgers te ondersteunen? Vraag het bij VraagRaak! Of ga (eerst) op zoek naar meer informatie:

​NB  Gebruikelijke zorg, hulp die redelijkerwijs van huisgenoten onderling mag worden verwacht, valt niet onder mantelzorg.

Ondersteunende voorzieningen
https://www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/geldzaken/vergoedingen
https://www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/delen-van-de-zorg/vervangende-zorg-voor-mantelzorgers-respijtzorg
https://rogplus.nl/Client/Ondersteuning/Logeren/default.aspx