Hoe blijft u onder de mensen

Onder de mensen blijven is een heel persoonlijk punt. Iemand kan behoefte hebben aan dagelijks contact met familie en vrienden terwijl een ander graag op zichzelf is. Geen probleem, maar wat als hier verandering in komt? Bijvoorbeeld als een naaste is overleden of als u lichamelijke klachten krijgt. Hoe kan u ervoor zorgen dat uw netwerk op gepaste wijze aanwezig blijft.  

Wanneer u nu niet tevreden bent over uw netwerk is het belangrijk om te kijken wat voor u belangrijk is. Het is niet gemakkelijk om op latere leeftijd dit op te pakken. Zomaar een nieuwe groep binnen stappen. Eenzaamheid is aan de orde dus hoe eerder u zich hierop kan voorbereiden hoe beter. Ieder zijn wensen zijn hierin verschillend. Hoe eerder u hierover nadenkt hoe groter het profijt hier later van is! Welke activiteiten deed u graag, wat vond u vroeger fijn om te doen? Wat zou u willen doen? Maar ook de vraag van wie ontvangt u steun, durf ik hulp te vragen?  

Nu is het niet voor iedereen makkelijk om naar een nieuwe activiteit te gaan. Mocht u graag deze stap willen nemen maar met ondersteuning dan kunt u bij Vraagraak langs om samen deze stap te zetten. 

Enkele voorbeelden van activiteiten waar u zich nu al bij kan aansluiten om wat meer sociale contacten te kunnen leggen en te onderhouden zijn: 

Computerclub  

Deze vereniging bevordert de kennis en het gebruik van computers onder mensen van 50 jaar of ouder. Koningshof • Uiverlaan 20 • 3145 XN Maassluis 010 592 68 75 

Themacafe’s te Maassluis 

Iedere maand zijn er leuke en informatieve bijeenkomsten in de Bibliotheek. De onderwerpen in de Cafés zijn zeer gevarieerd en vaak met gastsprekers. De Cafés zijn voor iedereen, ook als u geen lid bent van de Bibliotheek. Koningshof, Uiverlaan 20, Maassluis (010- 592 68 75). 

Denk ook aan cultuur en sportfaciliteiten in Maassluis dit is te vinden in de Schakel de wekelijkse krant van Maassluis en op de site van ervaar Maassluis,  www.ervaarmaassluis.nl 

Buurtcentrum De Hoofdzaak 

Biedt elke maand nieuwe activiteiten om elkaar te kunnen en willen ontmoeten. Ook kan je er eten op een dinsdag en donderdag avond, voor de exacte tijden kijkt u even de website na of in de Schakel waar wekelijks de activiteiten aanbod in staan. Er is ook een café repair, hier kunt u oude elektrische apparaten, speelgoed alles wat gemaakt kan worden gemaakt wordt voor een kleine bijdrage of zelfs kosteloos. 

Koffie drinken 

Er zijn in Maassluis verschillende ontmoetingsplekken, denk aan de winkelcentra Stadshart. In de Koningshof worden geregeld koffie ochtend gehouden, inloop is gratis en wordt georganiseerd vanuit de protestantse kerk. Op de website van de Koningshof staan alle data. Of u kunt bellen naar 010-5911430 voor aanvullende informatie. 

Koningshof biedt verschillende events, zo organiseert Historische verenging Maassluis avonden in de Koningshof. U hoeft geen lid te zijn van deze vereniging om de Historische avond bij te wonen.  

De Protestante kerk organiseert regelmatig Samen aan tafel, voor 5 euro krijgt u een drie-gangen menu en een gezellige avond met elkaar. Voor deze avond moet u wel reserveren, dit kan via de site van de Koningshof.  

Senioren welzijn 

Deze organisatie is binnen Maassluis erg actief, echter het beeld is dat zij activiteiten organiseren voor 80+ leeftijd. Dit is een vertekend beeld. Er zijn verschillende activiteiten voor allerlei leeftijden. Het is dus zeker de moeite waard om hun krantje en website door te nemen. Zij bieden verschillende activiteiten in de Vliet en de Vloot u moet denken aan: Yoga, schilderen en tekenen, jokeren, Engels, Dansclub (stijldansen), aquarelclub enzovoorts.  

Deze organisatie staat ook altijd open voor nieuwe ideeën die binnen Maassluis opgezet kunnen worden.  

www.seniorenwelzijn.nl 

Telefoon 010-2486888 

Activiteiten van Argos

Locaties: De Tweemaster • Vondelpark 2 • 3141 CJ Maassluis • 010 - 591 00 11.

DrieMaashave (DMH) • Stadsmolen 101 • 3146 CT Maassluis • 010 - 592 34 88.

Alzheimercafé

Bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft • Locatie DrieMaasHave. Elke derde dinsdag van de maand, 19:30-21:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur. Granny’s Finest

Handwerken mag weer! Sterker nog, handwerken is hip, hipper dan ooit! Bent u een liefhebber van breien, haken of borduren? Dan nodigen Argos Zorggroep en Granny’s Finest u van harte uit om deel te nemen aan deze handwerkclub • locatie de Tweemaster! Tijdens deze gezellige middagen verzorgen wij de materialen en een kopje koffie of thee. Ook voor nieuwkomers! Tel: 010-4278390. 

Maaltijden in de brasserie

ln onze beide brasserieën kunt u zeven dagen per week in een gezellige ambiance genieten van een smaakvolle en betaalbare maaltijd. Brasserie 101 (DMH): 

  • Maandag breisoos van 13.30 tot 15.30.  

  • Elke 1e woensdag van de maand organiseren we een themadiner in de avond.  

  • Wekelijks op de woensdagochtend zang van 10.30 tot 11.30 in de Brasserie. 

  • Vrijdag: Wandelclub 14.00 tot 15.30 uur. 

  • Elke zondag serveren wij een driegangenmenu. Reserveren is gewenst.

OOPOEH

Houdt u van de gezelligheid van een huisdier maar wilt u niet alle zorgen dragen? OOPOEH is een instantie waar ouderen zich in kunnen zetten als maatje voor huisdieren in de buurt. Ook worden diverse evenementen georganiseerd waar dieren in de hoofdrol staan. Samenwerkingspartner van Argos Zorggroep. Email: info@oopoeh.nl • Tel: 020-7853745.

Mag ik deze dans van u?

Tijdens deze maandelijkse dansmiddagen en -avonden in Maassluis (de Tweemaster en DMH)  kunt u in een gezellige ambiance bewegen op muziek. Neem contact op met de locatie voor meer informatie. 

Argos ErOpUit

De Argos ErOpUit biedt verschillende activiteiten zoals: Winkelen, Koffie drinken, Optredens, museabezoek, etc.  Het lidmaatschap kost 22,50 per kalenderjaar.  Tel: 010-4278390 • Email: argoseropuit@argoszorggroep.nl.

De oproepcentrale

Voor inzet van vrijwilliger bij bijvoorbeeld boodschappen, een praatje of een kleine klus. Denk ook aan een eet-date of de begeleide vervoersservice.  Hier moet u zich ook voor aanmelden, voor de begeleidende vervoerservice komt er een kleine eigen bijdrage. • Op werkdagen bereikbaar van 9.00 - 14.00 uur via Tel: 010-4278177. • Email: oproepcentrale@argoszorggroep.nl.

Eetdate / Samen Eten!

De Eetdate brengt mensen samen om de eenzaamheid van het eten te doorbreken. Samen koken, samen eten. Coördinatie vindt plaats door de OproepCentrale

Activiteiten van De Ark 

Nederlands Gereformeerde Kerk ‘De Ark’

Rembrandtlaan 2 • 3141 HH Maassluis

Bewegen en ontmoeten

Bewegen en Ontmoeten (B&O) is een sportactiviteit die plaatsvindt in De Ark en is bedoeld voor ontmoeting van allochtone en autochtone Nederlanders. B&O voor mannen vindt plaats op maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur. B&O voor vrouwen vindt plaats op donderdagochtenden van 9 tot 10 uur, van 10.15 tot 11.15 uur en 11.30 tot 12.30 uur. Welkom! Hoşgeldiniz! Witamy! 

Open Ark

Iedere dinsdagmorgen van 10 tot 12 uur is er gelegenheid in De Ark om een kopje koffie te drinken en anderen te ontmoeten. ‘Open Ark’ wordt georganiseerd door leden van de gezamenlijke kerken van Maassluis en uit deze kerken zijn gastheren en gastvrouwen aanwezig. U bent van harte welkom!

ScootRangers Maassluis

Deze club organiseert toertochten in de regio Maassluis en het Westland en heeft tot doel de mensen met een scootmobiel mee te laten rijden met een van de toertochten, avondvierdaagse in Maassluis en Hoek van Holland. Ook met een groep op vakantie, maar dan wel in aangepaste vakantiewoning wordt georganiseerd. Schuurhof 16 • 3141 AT Maassluis  010- 880410 http://scootrangersmaassluis.jimdo.com 

Activiteiten Seniorenwelzijn 

Ontmoetingscentrum de Vliet of de Vloot 

De Vliet • Arthur van Schendelstraat 25 • 3141 AS Maassluis 

De Vloot 66 • 3144 PC Maassluis 

010- 2486888 dagelijks van 8.30 tot 16.00 uur 

https://www.seniorenwelzijn.nl/ontmoetingscentra/maassluis-2 

Seniorenmaatje 

Bent u een oudere en zou u graag een maatje willen om samen iets te ondernemen? Neem dan contact op met Seniorenwelzijn en wordt gekoppeld aan een maatje om samen mee te wandelen, spelletjes mee te spelen of een kopje koffie te drinken. U kunt zelf aangeven waar uw interesse naar uit gaat!  

De Eettafel 

Samen eten is altijd gezelliger dan alleen. De Eettafels van Seniorenwelzijn staan bekend om hun gezelligheid. In groepen van twaalf tot vijftien eten mensen tussen de middag een warme maaltijd. Vrijwilligers bedienen de deelnemers en wassen ook nog voor u af. U hoeft alleen maar aan te schuiven en mee te eten!  

Visiteclubs 

Op een vaste dag in de week komt u met anderen bij elkaar om samen een dagje door te brengen. Denk hierbij aan een kopje koffie drinken, iets creatiefs doen, samen eten, of gewoon een leuk gesprek voeren over vroeger. Wie moeite heeft zelfstandig naar een ontmoetingscentrum te komen, kan een beroep doen op vervoer dat Seniorenwelzijn tegen een symbolisch tarief kan organiseren. Deze activiteit is geschikt voor zelfstandig wonende senioren vanaf 55 jaar. 

Visiteclubs+ 

U bent graag onder de mensen, maar voelt zich niet meer op uw gemak in grote groepen. De Visiteclub Plus past dan wellicht bij u! Deze Visiteclub is voor thuiswonende senioren met beginnende of lichte geheugenproblemen, of die wellicht lichamelijk wat kwetsbaarder zijn. Het dagprogramma bestaat uit activiteiten als bewegen op de stoel, samen de krant lezen, spellen om het geheugen te trainen of herinneringen ophalen. De vrijwilligers en professional stellen samen met de deelnemers het dagprogramma samen. 

https://pameijer.nl/diensten/buurtcirkel 

www.zonnebloem.nl 

https://www.prikbordmaassluis.nl/ 

vrijwilligerssteunpunt

Het doen van vrijwilligerswerk is in de huidige tijd erg belangrijk. De overheid verwacht steeds meer inzet van een eigen netwerk. Zorg en vrijwilligers zijn noodzakelijk. Echter het brengt ook veel positiefs mee voor u als vrijwilliger, meedoen in de maatschappij, nuttig zijn voor een ander zijn welzijn, zelf lichamelijk en psychisch actief zijn, vergroten van eigen netwerk, goede indeling van eigen dag invulling. 

Vervoer

Vervoerscentrale

https://rogplus.nl/Client/Ondersteuning/Vervoer/default.aspx 

Activiteiten voor mantelzorgers  

https://www.minters.nl/

Activiteiten Minters Mantelzorg:

Alzheimercafé Maassluis

Lotgenotencontact voor mensen met dementie, hun naasten en andere mantelzorgers, professionele hulpverleners en belangstellenden. Er wordt voorlichting gegeven over de medische, psychosociale en overige aspecten van dementie waar mensen met dementie en hun naasten mee te maken krijgen. Iedere derde dinsdag van de maand van 19.00-21.00uur.

Recreatiezaal ‘Zorgcentrum de Tweemaster’ • Vondelpark 2 Maassluis, Of locatie DrieMaasHave. Voor meer informatie: www.mintersmantelzorg.nl

Mantelzorg café Maassluis

Lotgenotencontact voor mensen die een naaste verzorgen die langdurig ziek of gehandicapt is, of die psychische problemen of veel extra zorg heeft. Het is om in een prettige sfeer 

mede-mantelzorgers ontmoeten, informatie en ervaring uitwisselen en emotionele steun geven en ontvangen. Iedere eerste donderdag van de maand van 10.00uur tot 12.00uur

De Vloot 66 • 3144 PC Maassluis Voor meer informatie: www.mintersmantelzorg.nl

Dag van de Mantelzorg

Voor mensen die een naaste verzorgen die langdurig ziek of gehandicapt is, of die psychische problemen of extra zorg nodig heeft. Het doel is om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en hen erkenning te geven voor hun waardevolle werk. Jaarlijks evenement voor mantelzorgers. Voor meer informatie: www.mintersmantelzorg.nl

Parkinsoncafe

Trefpunt voor mensen met Parkinson, hun mantelzorgers en belangstellenden. Lotgenotencontact, en delen van ervaringen. Daarnaast wordt voorlichting gegeven door deskundigen, en professionals over zaken die van toepassing zijn voor Parkinsonpatiënten en hun mantelzorgers. Locatie voor regio Vlaardingen, Schiedam en Maassluis: Frankeland, Sint Liduinastraat 10 te Schiedam. (Havenzaal) Voor meer informatie: www.mintersmantelzorg.nl