Welkom bij Vraagraak

Heeft u een probleem en u komt er zelf niet uit? Bij VraagRaak kunt u terecht voor advies, informatie en concrete hulp op het gebied van onder meer:

  • Zorg
  • Werk & Inkomen
  • Geldzorgen & Schulden (financieel spreekuur)
  • Wonen
  • Gezinsrelaties
  • Wmo-voorzieningen 
  • Mantelzorg
  • Persoonlijke problemen

VraagRaak, het wijkteam van Maassluis, voert in opdracht van de gemeente taken uit op het gebied van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en de Jeugdwet.

Bij VraagRaak werken verschillende maatschappelijke organisaties nauw samen. Heeft u één of meer problemen? We lossen ze samen met ú op.