› Home

Welkom bij Vraagraak

Heeft u een probleem en u komt er zelf niet uit? Bij VraagRaak kunt u terecht voor advies, informatie en concrete hulp op het gebied van onder meer:

  • Zorg
  • Werk & Inkomen
  • Schulden
  • Wonen
  • Gezinsrelaties
  • Wmo-voorzieningen (zoals huishoudelijke hulp)
  • Mantelzorg
  • Persoonlijke problemen
     

De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor diverse taken op het gebied van zorg en welzijn en jeugd. Dit is het gevolg van de invoering van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en de Jeugdwet.

VraagRaak, het wijkteam van Maassluis, voert in opdracht van de gemeente taken uit op deze terreinen.

Bij VraagRaak werken verschillende maatschappelijke organisaties nauw samen. Heeft u één of meer problemen? We lossen ze samen met ú op.